Beszámolók

  

Beszámoló a Pellérdi Általános Iskola

Öko - munkaközösség

2022/2023-as tanév

I. féléves munkájáról 

Az ÖKO-munkaközösség célja a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése. Fontosnak tartjuk új ismeretek megszerzését együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a települések önkormányzataival, a szülői munkaközösségekkel, és társadalmi szervezetekkel.

Mint minden évben idén is történtek személyi változások munkaközösségünkben. A régi tagokon kívül sok új kollégát köszönthettünk szeptemberben.

A tanórákon szinte valamennyi tantárgy színtere a környezettudatos nevelésnek. A tanításon kívüli időszak, az órák közötti szünetekben, napközis szabadidőben, a KAP alprogramjai során, tanítás nélküli munkanapokon, kirándulásokon, programokon jelenik meg.

Szakköri foglalkozások során előtérbe kerülnek az egészségmegóvó alternatívák terjesztése, gyógynövények, természetgyógyászat; a környezetszennyezés, mint egészségkárosító tevékenységforma vázolása. Pellérden a szakkör a félév során a terveknek megfelelően működött.

Idén 12 lelkes diák részvételével indult.  Mindenkinek találtak testhezálló feladatot, melynek felelőse lett, így vált hatékonyabbá a munka.

Az első félévben a jeles napokhoz kapcsolódóan is szerveződtek programok. Nem csak a „Takarítási világnap” (szeptember 3. hétvégéje) során, hanem folyamatosan történik a szemétszedés minden iskola udvarán. Gyódon még az őszi levelek összegyűjtésében is részt vettek a gyerekek. Görcsönyben novemberben  az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében „Öröm-bánat térkép” készítése történt a  településről. Természetesen ennek megfelelően/ szükség szerint szemétszedés történt az adott területen.

Az „Autómentes világnap” (szeptember 22.) alkalmából felhívtuk a tanulók figyelmét a füstmentes közlekedés fontosságára. Kértük, hogy aki teheti gyalog, vagy rollerrel/kerékpárral jöjjön aznap iskolába. Kővágószőlősön oktatás volt a diákoknak a gyalogos KRESZ-szel és környezettudatosabb közlekedéssel kapcsolatban. Akadálypályás vetélkedő tartottak az osztályoknak, ahol  az óvodások is részt vettek. 

Az „Állatok világnapja” (október 4.) alkalmából állateledel gyűjtést szerveztünk. Görcsönyben, Gyódon és Pellérden is két hétig gyűjtöttük az állateledeleket, melyet a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány számára adományoztunk. Gyódon beszélgettek az állatszeretetről, az állatokról való gondoskodásról, valamint a felelős állattartásról. Rajzok is készültek - elsősorban a házi kedvencekről Gyódon, Pellérden. Kővágószőlősön intézményi keretek között tartották meg ezt a napot. Görcsönyben bekapcsolódtak a december elején megrendezésre került „Állatvédelmi témahét” programba. Ennek keretében az alsósoknak délutáni foglalkozásokat tartottak, a felsősök pedig „Te sétáltasd!” programot szervezték meg. Ennek helyszíne Máriagyűd – Siklós, partnere pedig a Harkány-Siklós Állat- és Természetbarátok Egyesülete volt.

Szeptemberben Pellérden és Görcsönyben is sor került az őszi hulladékgyűjtésre. Míg Pellérden csak papírt, addig Görcsönyben fémhulladékot is gyűjtöttek az iskola diákjai.

Október 3- 7. között került megrendezésre a Világ legnagyobb tanórája című program, melyen a felsős tanulók mindhárom intézményben részt vettek.

A téli madárvédelem előkészítése is megtörtént. Pellérden a szakkör tagjai gyűjtött diót törtek  a meglévő eledel kiegészítésére, valamint új madáretetők készítése van folyamatban, a régi pedig felújításra került. Itt a madáretetést a szokatlanul enyhe időjárás miatt a madarak védelme érdekében még nem kezdték meg. Kővágószőlősön folyamatos a diákok által készített madáretetők kihelyezése és töltése.

Pellérden magaságyásaink és a kis fűszerkert gondozása folyamatosan megtörtént. A tavaly vetett zöldségek szépen fejlődtek, annak ellenére, hogy a száraz és meleg nyár megviselte őket. Nyáron is történt rendszeres öntözés és gondozás, melyet Lakatos Maja tanuló végzett a szünetben. Ennek az önzetlen és felelősségteljes munkának köszönhetően október végén „fűszerfiesztával” ünnepeltek (zöldséges uzsonna).  Kővágószőlősön tavasszal tervezik az iskola udvarán található magaságyások rendbetételét és felélesztését. Görcsönyben folytatódott az „örökbe fogadott” fák látogatása és gondozása.

Minden intézményben felhívtuk a gyerekek figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára.

Gyódon az egészségtudatosság nevében a szülőkkel megbeszélve, és együttműködve sikerül kiiktatni az egészségtelen enni-, és innivalókat az iskolából. Kővágószőlősön a programok, és a vetélkedő alatt a konyha jóvoltából egészségtudatos ételeket ehettek a résztvevők. 

Pellérden az ősz folyamán elmaradt az 1. osztályosok faültetése. Ezt remélhetőleg tavasszal pótoljuk. Szintén nem került sor novemberben a CSALÁDI NAP rendezvényre sem.

Görcsönyben a K&H Bank által „Hűsítő ligetek pályázat- fásítási program oktatási intézményekben” című pályázat keretében 3 fa és 6 cserje ültetésére kaptak lehetőséget.

Kővágószőlősön a  6-7-8. osztálynak David Attenborough: A Life on Our Planet című dokumentumfilmjéből filmklubbot tartottak. Beszélgetés volt a környezettudatosabb élet fontosságáról, valamint arról, hogy a tanulók mit tehetnek ezért a mindennapokban.

Pellérden az Öko – szakkör kreatív tagjai gondozzák a természettudományos terem melletti három faliújságot, melynek tartalma folyamatosan frissül, alkalmazkodik a jeles napok témájához, az évszakok jellegzetességeihez, és megjeleníti szakköri tevékenységünket is. Ide kerülnek a tanórákon készült projektmunkák is.

Pellérden a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával és tudnivalóival német nyelven ismerkedtek a 7-8. osztályosok német óra során.

A görcsönyi tagintézmény tavaly pályázott, és nyerte el az Ökoiskola címet. Az ősz folyamán Zöld Követi Tanács alakult az intézményben, melynek partnere a Zöld Követ Egyesület. Novemberben került sor Zöld Követ avatás online és helyszíni rendezvényére. A vállalások között szerepel pl. 30 napos hulladékmentes kihívás az iskola közössége számára, Zöld Olvasóközösség tagjaként egy tanulócsoport feldolgozza Kapa Mátyás Holnapelőtt c. ifjúsági regényét, Zöld minősítés alá bocsájtunk egy helyi vállalkozást- az önkormányzat gyümölcsprés üzemét.

Pellérden a DÖK-vezetőjével közösen meghirdettük a teremtisztasági versenyt. Minden hónapban értékeljük a tantermek rendezettségét, tisztaságát. Elkészültek – Hamburger Antal kolléga közreműködésével – a legtisztább alsós és felsős osztálynak járó „vándor táblák”. Ezeket minden hónapban a címet elnyerő osztályok ajtaja mellé tesszük ki.

Az idei tanév egyik legnagyobb feladata az energiatakarékosság, mely összintézményi feladat. A felnőtteken kívül a gyerekek is figyelnek a folyosó rendjére, valamint a mosdókban és az osztálytermekben az energiatakarékosság jegyében a villanyok lekapcsolására, a csapok elzárására, a rövid szellőztetésekre. Gyódon két tantermi konvektort használnak (használaton kívül őrlángon működnek) és igyekeznek a világítást is lekapcsolni, ahol nincs rá szükség.

Októberben Pellérdről Katicsné Somogyvári Ildikó vett részt az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett Bázisintézményi programon, melynek címe Iskolakert a Mecsek lábánál - tantárgyi koncentráció és kerti munka alsóban.  November végén online Ökoiskolai találkozón vett részt Németh-Sári Krisztina görcsönyi kolléga.

Görcsönyből egy 3. osztályos tanuló nevezett a Körösök Menti Levelezős Verseny- természetismeret tantárgy, valamint „Környezetismeret- környezetvédelem” országos csapatversenyre  egy csapat a 3. osztály tanulóiból.

Két online munkaközösségi megbeszélést tartottunk a félév során. Ezeken tájékoztatást kaptak a kollégák különböző programlehetőségekről, valamint röviden összefoglaltuk az addig végzett öko-munkát az intézményekben.

A munkaközösség pályázati lehetőségeiről folyamatosan tájékozódunk, illetve továbbítjuk a kollégáknak.

Köszönöm az Öko-munkaközösség minden tagjának féléves munkáját. Külön megköszönöm minden intézményben a technikai dolgozók munkáját.

2023. január 25.

 

Makai Andrea

munkaközösség-vezető


BESZÁMOLÓ

A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKO-MUNKAKÖZÖSSÉG

2021-2022. TANÉVI  MUNKÁJÁRÓL

 Munkaközösségünk a munkatervben feltüntetett alapvető célok és feladatok mentén végezte munkáját a tanévben.

Személyi változás történt a tanév elejéhez képest. Nagy Sándor technikai dolgozó távozott intézményünkből. Helyére a második félévben Lónay Barnabás került, aki sokat segített a munkában.

A környezeti, egészségnevelés és fenntarthatóságra nevelés színterei elsősorban a tanórák, valamint a tanórákon kívüli programok. 

Gyódon, - és összintézményi szinten is - egész tanévben törekedtünk a közvetlen és tágabb környezetünk megóvására, fejlesztésére a fenntartható fejlődés érdekében.  A Pellérdi Általános Iskola Gyódi Telephelyén minden nap beszélgettek a környezetvédelem fontosságáról, az iskola természetközelisége pedig a gyerekek gazdag fantáziájával nap mint nap újabb kreatív alkotások születésére adott lehetőséget. A bejáratához a tanév elején virágokat, cserjéket ültettek közösen. Ezek ápolása, gondozása mindennapos feladata az idejáró gyerekeknek. A tanórai szünetekben energiatakarékosan használták az épületet, a villanyokat lekapcsolták, a fűtést alacsonyabb fokozatra állították. Hasonló energiatakarékossági lépések a többi intézményegységben is történtek.

Pellérden valamint Kővágószőlősön az idei tanévben jelentősen lecsökkent Horváth Dávid Attila kolléga  természettudományos óráinak száma. A tanórákon megjelenő témaköröknél viszont törekedett a környezettudatos szemlélet szélesítésére. A hatodik osztályos tananyag lehetőséget biztosított a fosszilis és megújuló energiaforrások előnyeinek, valamint hátrányainak megismerésére. A takarékoskodás módszereire és erőforrásaink megóvásának (akár) otthoni lehetőségeire is kitértek. A tanórákon előtérbe kerültek az ökoszisztémánkat fenyegető veszélyek, ezáltal elmélyült a problémákkal kapcsolatos érzékenység és tudatos felelősségvállalás. Továbbá a tanulóknak lehetőséget biztosított egy szorgalmi feladat elkészítésére, amelyben Pécs városvezetését kellett meggyőzni, hogy miért is lenne érdemes ingyenessé tenni a tömegközlekedést.

Keresztély Renáta kolléganő az idei tanévben Öko-szakkört vezetett Pellérden.  A szakkör tevékenysége az elfogadott szakköri munkatervnek megfelelően alakult a tanév során. A szakkör tagjai rendszeresen megtisztították az udvart a szeméttől, a kiskert rendbetétele és téliesítése is megtörtént, valamint folyamatos volt a téli madárvédelem is. Mindezek mellett a folyamatosan aktualizált alsó folyosó faliújsága is megvalósul. Sikeres volt az állatok világnapjára szervezett eledelgyűjtés, melyben szakköri tagjaink is nagy részt vállaltak. Őszi kirándulásunk nagy örömet okozott a diákoknak, miközben megismertük Iskolánk közvetlen természeti környezetét és a tó élővilágát. A szakkörhöz csatlakozott több tanuló, remélhetőleg ez a következő tanévben is így lesz, talán az Életgyakorlat alapú alprogram keretein belül lehetne megvalósítani. A szakkör tagjai közösséget alkotnak. Jó látni, hogy társaikat ráveszik a hulladékgyűjtők használatára, „védelmezik” az általuk létrehozott kert növényeit, alsós tanulóknak beszélnek a növényekről, figyelnek a környezetükre.

Az idei tanévben is megrendeztük Pellérden, Görcsönyben, és Kővágószőlősön az őszi, illetve tavaszi (tanév végi) hulladékgyűjtést. Ez a program már szinte hagyománya intézményünknek.

Pellérden és Kővágószőlősön két alkalommal is sor került a hulladékgyűjtésre Tanulóink, és szüleik nagy lelkesedéssel hozták papírhulladékot, melyet a BIOCOM kihelyezett konténerébe pakoltak be a gyerekek. Ebben az évben külön gyűjtöttük a kartonokat, színes újságokat, valamint a „fekete-fehér” újságokat. Az őszi gyűjtés hivatalosan mért papír tömege 1648 kg volt. A tanév végi gyűjtésnek még nem tudjuk a hivatalosan mért tömegét.

Görcsönyben a szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazva tartották meg papírgyűjtést szeptemberben. Az összegyűjtött papírt az önkormányzat segítségével juttatták el a hulladéklerakóba. A félév során többször is elvitték a felgyűlt papírhulladékot.

A kővágószőlősi intézményben törekedtek a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására az osztálytermekben elhelyezett saját készítésű papír – és műanyag gyűjtők létrehozásával. A hulladékgyűjtés során megtisztult az évtizedek óta felhalmozódott papírhulladéktól, melyet a diákok és a szülők segítségével sikerült eltávolítani az iskolából. A befolyt összeget a Diákönkormányzat részére bocsájtották.

Pellérden felhívtuk tanulóink figyelmét a füstmentes közlekedés előnyeire az Autómentes világnap során, szeptember 22-én.

Az idei iskolakirándulást Pörbölyre és Bajára szervezte Juhászné Kernya Andrea, Hamburger Antal és az iskolavezetés. Pörbölyön meglátogattuk az Ökoturisztikai Központot, ahol kisvasúttal a Gemenci erdőben tettünk egy utat. A rossz időjárás ellenére jól érezte magát gyerek és felnőtt is.

Idén is megemlékeztünk az Állatok világnapjáról október 4-én. Hagyományainkhoz híven menhelyi állatoknak gyűjtöttünk állateledelt. Az idei tanévben először kapcsolódott be e gyűjtésbe a görcsönyi tagintézmény. Meglepően nagy mennyiség érkezett a diákoktól, szülőktől. Az eledel mellett takarók, jutalomfalatok, játékok is érkeztek a görcsönyi tagintézménybe. Az összegyűjtött állateledelt a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület, illetve a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány részére juttattuk el.

Gyódon pedig az Állatok Világnapján a szülőkkel közösen tartalmas foglalkozást tartottak az iskola udvarán. Saját kisállatokat is hozhattak aznap az iskolába a tanulók.

Az idei tanévben október 4-8. között került megrendezésre a Világ legnagyobb Tanórája című programsorozat. Az idei tanévben is bekapcsolódott Görcsöny és Kővágószőlős. Görcsönyben az alsós diákokkal átismételték a 17 globális célt, majd foglalkoztak az idei kiemelt programmal, miszerint a gyerekek hogyan viszonyulhatnak pozitívan a globális célokhoz, milyen jellemvonásokkal kell felvértezniük magukat az említett célok elérése érdekében. Szuper délután volt, nagyon élvezték a gyerekek. Kővágószőlősön és Pellérden  mind a négy felsős osztály részt vett a Világ Legnagyobb Tanórája rendezvényén.

Pellérden a Világtakarékossági nap alkalmából „Pénzérme-tervező” rajzpályázatot írtunk ki. Nagyon sok pályamű készült. A pályaművek elbírálásában részt vett Kling László, valamint az Alsós munkaközösség részéről Jakabné Katics Ildikó, a Felsős munkaközösség részéről Balogh Edit. A pályaművek készítői közül 11-en részesültek jutalomban.

A novemberi hónaptól megkezdtük a madarak etetését is. Pellérden az Öko-szakkör és a 4. osztályosok gondoskodnak a madarak etetéséről.

Az Öko-szakkör őszi kirándulása nagy örömet okozott a diákoknak, miközben megismerték Iskolánk közvetlen természeti környezetét és a tó élővilágát.

Részt vettünk decemberben a „Válts egy csokit mosolyra” című felhíváson. Csokoládét gyűjtöttünk a rászoruló gyerekeknek.

Tavasszal a Fenntarthatósági Témahét is megvalósult mind a négy felsős osztállyal Kővágószőlősön és Pellérden is. Pellérden a negyedikesek is bekapcsolódtak a programba, tanórákon, illetve témanap során.

Gyódon a Fenntarthatósági témahéten elsősorban interaktív tananyagokkal ismerkedtek a gyerekek környezetismeret órán és a délutáni időszakban. Plakátokat készítettek, beszélgetéseken vettek részt csoportokban.

Görcsönyben a Fenntarthatósági Témahét programjainak lehetőségeként ingyenes nyílt napon jártak, erdei iskolai látogatást tettek a Kikerics Erdészeti Erdei Iskolában, Sasréten a 2. osztályosokkal. Végigjárták az erdei iskola melletti tanösvényt, ismerkedtek az erdőt alkotó fákkal, kerestek „erdei lakhelyeket” állatok számára.  A gyerekek számára a legérdekesebb programelem a vízi mikro-élővilág felfedezése volt, „sajátkezűleg”. Halászhattak az Almás-patakból, majd „bogárnézőkével” kereshettek apró élőlényeket a vízben. Intervaktív játék során ismerkedtek meg a víz körforgásával. Az aktív programot játékkal zárták.

A 7. és 8. osztályosok Reni nénivel a víz témájával foglakoztak a Fenntarthatósági Témahét keretein belül.

Kővágószőlősön a nevezetes napokról megemlékezünk, rendszeresen rajzkiállítással hívták fel ezekre a figyelmet. A Kővágószőlősi tantestület minden tagjára, valamint a szülőkre és a diákokra is lehet számítani  a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra nevelés során.

A vírushelyzet nem tette lehetővé a már hagyományos Vöröshomokkő túraverseny megrendezését. Az esemény pótlására a II. félévben került sor. A versenyen görcsönyi, kővágószőlősi és pellérdi tanulók vettek részt, összesen hat csapatot indítottak. A túra a tájékozódás gyakorlása mellett, remek lehetőséget biztosított a helyi élővilág, valamint a környék építészeti emlékeinek megismerésére. A környezettudatos gondolkodás elmélyítése érdekében, a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó feladatokat is kaptak a versenyzők.

Görcsönyben a tavalyi év végén örökbe fogadott fákat látogatták meg több alkalommal a tanév során. Madarak és fák napja alkalmából az idei elsősök is örökbe fogadták fáikat. Ők is és a másodikosok is az utolsó napokban meglátogatták a fákat még egyszer, a gyümölcsfeldolgozóban pedig üzemlátogatáson jártak, mely során kóstolhattak a termésekből, a belőlük készült gyümölcslevekből.

Az Iskolakertekért Alapítvány pályázatot írt ki készülő és már működő iskolakertek mentorálására, ill. az Ökoislolai cím megpályázása is a második félév elejére esett. Nagy izgalommal várták Görcsönyben az idei év ökoiskolai pályázatának megjelenését, hamar el is készült a pályázati anyag; sikerrel zárult! A Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája a 2022-23-as tanévtől három évre elnyerte az ökoiskola címet. Vállalásaik között az őshonos magyar fafajtákkal végzett parkosítás, a mindenkori negyedikes osztály erdei iskolai programja és a fűszer- és gyógynövénykertünk bővítése szerepel illatösvénnyel, palackkerttel, az ágyások sokszorosításával.

Görcsönyben a Föld napja alkalmából „Szemétből szobor” építő-versenyt is szerveztenk Az osztályoknak bő egy hét állt a rendelkezésükre, hogy a hulladékot újrahasznosítsák (többnyire papírt, kartont, műanyagot). Készült város, rönkvár, szülinapi torta, absztrakt szobor, állatsimogató, méhkas és világítótorony. Egymás munkáira szavazhattak, és a Betűvetők verseny vendégei is leadhatták voksaikat az alkotásokra. A „faluvezetés” véleményét is figyelemebe vették az értékelésnél. Minden osztály részesült jutalomban: gyalogtúrákkal, kirándulásokkal, számháborúzással, sétákkal „örvendeztettük meg őket” a jégkrémek mellé. A jutalom „előkészítő” jellegű volt: jövő tanévben (teljesítmény)túrázásra szeretnék szoktatni a gyerekeket, ebből kaptak ízelítőt.

A Pellérdi Általános Iskola Gyódi Telephelyén a Föld napja alkalmából, ahhoz kapcsolódóan az ide járó tanulók életkorának megfelelő filmet néztek, éneket tanultak, barkácsoltak. Didaktikai feladatként tűzték ki az ott dolgozó kollégák: a figyelemfelkeltést, motiválást, szemléletességet. Felhasználták a különböző műveltségterületek, tantárgyak által kínált lehetőségeket: olvasás, fogalmazás, írás, matematika, környezetismeret, ének, etika, technika, rajz.

Görcsönyben május első hetében csatlakoztak egy erdei dalos találkozóhoz is. Regisztrációval jelezték szándékukat, majd videóval csatlakoztak a nemzetközivé nőtt programhoz.

Pellérden a Családi naphoz kapcsolódóan a Szülői munkaközösség és az Életreform egyesület összefogásával megvalósult három magas-ágyás létesítése és beültetése, melyet foto-dokumentációval ellátva a Fenntarthatósági témahét pályázatára is beküldtött Keresztély Renáta kolléganő. Eredmény még nincsen, az elbírálás folyamatban van.

A Görcsönyi Tagintézménnyel létrehozott palántacsere programunk sikeresnek bizonyult, szándékozunk ezt a jövőben Kővágószőlősre is kiterjeszteni.

Kővágószőlősön néhány éve a helyi nyugdíjas klub magas-ágyásokat telepített az udvar hátsó részébe, melyet a gyerekek megtisztítottak, részben felújították és szeptembertől beültetésre tervezik a felsős alprogrami foglalkozások keretein belül. Tervezik a palántacsere-programban való részvételt és az Intézmény Ökoiskolává válásának elindítását.

Görcsönyben sikeres SULIVÁRÓ programsorozatban tematikus foglakozásokat terveztek leendő elsőseinknek. Havi rendszerességgel találkoztak, ahol volt mozgásos- számolós, hagyományőrző, kreatív- kertészkedős és finommotorikát fejlesztő foglalkozás is. A foglalkozásokat úgy tervezték, hogy a gyerekekkel, szülőkkel megismertessék a „zöld szemléletünket”, az intézményünkben folyó kreatív újrahasznosítást.

Hasonló esemény és foglalkozás ISKOLANYITOGATÓ címmel Pellérden is megvalósult.

Két év kihagyás után idén megrendezésre kerülhetett a területi Csiga-Biga környezetismereti vetélkedő. Az idei verseny témája a Víz és vízpart élővilága volt.

Folyamatosan figyeltük a pályázatokat, melyek a tagintézményekben dolgozó kollégáknak is továbbítottuk.  A kapcsolatot emailben, messengeren tartottuk a kollégákkal.

Köszönet minden görcsönyi, kővágószőlősi, pellérdi kollégának, és technikai dolgozónak  az aktív munkát! Külön köszönöm Németh-Sári Krisztina, Keresztély Renáta, Sasvári Sarolta, Horváth Dávid Attila kollégáknak, hogy összefogták a munkát tagintézményeikben.

Pellérd, 2022. június 20.

 Makai Andrea

Öko-munkaközösség-vezető


BESZÁMOLÓ

A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKO-MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK

2020/2021-ES TANÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az ÖKO-munkaközösség célja a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése. Fontosnak tartjuk új ismeretek megszerzését együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a települések önkormányzataival, a szülői munkaközösségekkel, és társadalmi szervezetekkel.

A tanév a COVID-19 járvány, és a járványügyi korlátozások miatt ismét rendkívüli volt. Az éves munka tervezésekor még nem lehetett tudni, hogy meg tudjuk-e valósítani maradéktalanul a tervezett munkát. Bizonyos programok, feladatok más időpontra kerültek, mások elmaradtak, és vannak, melyek megvalósításának módja változott.

A koronavírus helyzet mérséklése érdekében a helyes kézmosásra hívtuk fel a figyelmet, plakát formájában (folyosókon elhelyezve). Helyes kézmosási protokoll gyakorlati tanítása is mindhárom intézményegységben megtörtént alsó tagozaton, alprogrami keretek között.

 A pellérdi CSALÁDI nap programot a járványügyi korlátozások miatt először áthelyeztük április hónapra. Tavasszal viszont az online oktatás ismételt bevezetése miatt nem került megrendezésre.

Pellérden minden tanévben a DÖK szervezésében „Teremtisztasági verseny” valósul meg. Az idei tanévben a korlátozó intézkedések miatt nem került sor erre a versenyre. Görcsönyben ebben a tanévben is folyt a verseny. Az értékelés hetente történt a DÖK tagjai részvételével.

A tavalyi tanévben nem került megrendezésre a Fenntarthatósági témahét, a digitális oktatás bevezetése okán. Ez a program az idei tanév őszére, pontosan 2020. október 5-9. közötti napokra került át.

Témakörei: Az energia, az éghajlatváltozás, egészségnevelés voltak.

Minden tagintézményben sikerült a tanulókkal pótolni a tavasszal elmaradt eseményt. Nagy hangsúlyt fektettek a kollégák a megújuló energiaforrásokra. A feldolgozás során változatos módszereket használtak a pedagógusok. Így készült a pellérdi és kővágószőlősi 6. osztályosok által fotókollázs, mellyel  szemléltették a tanulók az energiaforrások megújúlásának fontosságát. Egy rövid film segítségével ismételték át ismereteiket, és tudtak meg új információkat a zöld energiaforrások alkalmazásáról. Görcsönyben foglalkoztak a globális felmelegedés, és az üvegházhatás témaköreivel, kérdéseivel.

A Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódott a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat, amelyen a pellérdi, görcsönyi, kővágószőlősi diákok vettek részt. A görcsönyi diákok idén első alkalommal vettek részt e programsorozaton. Jutott idő a 17  cél, és a program megismertetésére a legkisebb (alsós) tanulókkal.

Görcsönyben a Fenntarthatósági Témahét és a Világ Legnagyobb Tanórája által közösen kiírt nemzetközi „Mesélnek a fák” című irodalmi pályázatra két felsős diák nyújtott be pályaművet. Közülük BUCHVALD CSENGE, 8. osztályos tanuló I. helyezést ért el kategóriájában.

Minden intézményegységben szerepet kaptak a jeles napok.

Pellérden, Görcsönyben és Kővágószőlősön is készültünk az ÁLLATOK VILÁGNAPJA (október 4.) alkalmából. Pellérden állateledel gyűjtése történt a DÖK és az osztályfőnökök segítségével. Az összegyűjtött állateledeleket a MISINA állatmenhelyre juttattuk el. Görcsönyben egy kis paraván készült, melyen preparátumok, rajzok, gyerekek által készített plakátok hívták fel a figyelmet az állatvédelemre is.

Pellérden a 3. osztályosok készítettek rajzokat az „Autómentes világnap” alkalmából (szeptember 22.).

Minden tagintézményben megtörtént a szelektív hulladékgyűjtés, ezen belül a papírgyűjtés tanév elején és tanév végén is. Görcsönyben az önkormányzat segítségével juttatták el az összegyűjtött papírhulladékot a hulladéklerakóba.

Pellérden a fűszerkert áthelyezése volt tervben, az építési munkálatok miatt. Azonban nem volt erre szükség. Tavaszra új növények ültetése és a meglévők gondozása volt a kitűzött feladat. Ez csak részben valósult meg a tavaszi online oktatás miatt. Rendszeresen gyomlálták és virágmagot vetettek alsós diákok.

A téli madáretetés sem maradt el, kikerült  Pellérden a fákra a madáreleség.

Görcsönyben az I. félévben beadott, de nem nyertes ökokert pályázat kapcsán az első osztályos szülők segítségével létrehozták a kert „alapjait”. Két magaságyást készítettek komposztteleppel, az alsósok, felsősök segítségével beültették a kapott fűszer- és gyógynövényekkel, palántákkal, melyek szépen növekednek. A gyerekek nagy örömmel segítenek a napi öntözésben, karózásban; szívesen ismerkednek az illatokkal, ízekkel. A közeljövőben bővíteni is szeretnénk még a kertet: fóliás magaságyással, esővízgyűjtővel.

Egy másik programban is részt vett a görcsönyi tagintézmény. A község önkormányzatával egy „Gyümölcsfa-örökbefogadási program” van szervezés alatt. A Madarak és fák napja alkalmából gyümölcsfákat fogadtunk örökbe az 1. osztályosokkal az önkormányzat gyümölcsösében. Az általuk kiválasztott fákra gravírozott kis fatábla került; az utolsó héten még nyomon követésként megnézték mennyit változtak egy hónap alatt a fák. Reméljük „szüreteltek” is róla.

Az MME Hüllővédelmi Szakosztálya „Keresd a Zöldet!” rajzpályázatára, melyben a zöld varangy volt a fő téma, majdnem 20 rajzzal neveztek a görcsönyi tanulók. A gyönyörű munkák az alsó folyosót díszítik.

A környezetvédelmi jeles napokat az intézményegységekben osztályszintű feldolgozás keretében tartották meg. A pellérdi alsó tagozatosok az év madarát, a cigánycsukot, illetve az év fáját a lisztesberkenyét rajzolták le, festették meg  a Madarak és fák napja alkalmából.

A Víz világnapja alkalmából készítettek alsósaink lerajzolták, megfestették, hogyan képzelik el „saját” akváriumjaikat. Foglalkoztunk még a víz tisztaságával, és a víztakarékossággal is.

Minden intézményegységben megtartottuk a Föld napját április 22-én. Az alsó tagozatosok az iskolában, jelenléti oktatás során kaptak érdekes feladatokat. A felső tagozatos tanulók viszont még online oktatásban vettek részt, így számukra online feladatokkal készültek a kollégák.

A vírushelyzet, illetve a digitális oktatásra való ismételt áttérés nem tette lehetővé a TeSzedd nap, valamint a már hagyományos Vöröshomokkő túraverseny megrendezését. Az utóbbi esemény pótlására a Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye egy iskolai szintű kirándulást szervezett (06. 10.) a település közelében.

A megszokott tanórai kereteken kívül az Életgyakorlat-alapú alprogram is lehetőséget biztosított néhány fontosabb esemény, az állatok (okt. 4.) és a vizes élőhelyek világnapjának (febr. 2.) népszerűsítésére és az iskolai kiskert gondozására. Az osztálykirándulások során is előtérbe került a környezetvédelem, illetve az ökotudatosságra nevelés.

A kollégák minden tagintézményben folyamatosan aktualizálták a faliújságokat, díszítették a tantermeket és szaktantermeket.

Folyamatos volt az információ átadás a munkaközösség tagjai között. Az intézményegységek között a környezetvédelmi és ökotudatos munkában részt vettek a kollégák. Folyamatos volt a pályázatfigyelés.

A Távoktatási Intézet által szervezett Járványügyi szakértő képzést végezte el  Keresztély Renáta.

Sajnos a tanévben ÖKO-szakkör nem indult, így a tanórai, illetve alprogrami tevékenységekre korlátozódott a munka. Személyes példamutatással és a tanórákon, alprogramokon megjelenő témakörökkel törekedett minden pedagógus a környezettudatos szemlélet szélesítésére. A felsőbb évfolyamokon megismerhették az ökoszisztémánkat fenyegető veszélyeket, mely által mélyül a problémákkal kapcsolatos érzékenység és tudatos felelősségvállalás.

A Pellérdi Általános Iskola az idei tanévben is elnyerte az „ÖKOISKOLA” címet. Iskolánk nevelőtestülete, alkalmazotti közössége kiemelt feladatának tekinti az ökoiskolai pályázatban vállalt célkitűzések megvalósítását. Az oklevelet elhelyeztük az alsó szinten, az aulában.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel és a külső szervezetekkel, más oktatási és egészségügyi intézményekkel a kapcsolattartást, együttműködést, mivel ez is segíti az ökoiskolai tevékenységünk sikerét, hatékonyságát.

Köszönet minden pedagógus kollégának a munkájáért! Szintén köszönet illeti a technikai dolgozókat áldozatos munkájukért (fertőtlenítés, plakátok keretezése, madáreleség kihelyezése, stb.)!

 Pellérd, 2021. június 20.

Makai Andrea

munkaközösségvezető